Parkiety Białystok Strona główna
 PODŁOGI DREWNIANE LITE
 TARASY KOMPOZYTOWE
 PODŁOGI DREWNIANE WARSTWOWE
 SCHODY DREWNIANE
 TARASY DREWNIANE
 DRZWI
 PODŁOGI WINYLOWE
 PANELE LAMINOWANE
 LAKIERY OLEJE KLEJE
 LISTWY
Montaż desek tarasowych

Narzędzia niezbędne przy montażu: wiertarka, wkrętak/wkrę-tarka, piła ręczna, szlifierka taśmowa, pasy dociskowe, kątownik, zacisk stolarski, kreda traserska. Montaż na podłożu betonowym lub posadzce: belki wspierające należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji. Zalecamy takie umieszczenie belek, by układały się prostopadle do kierunku spływu wody. W celu umożliwienia odpro-wadzenia wody, zaleca się umieszczenie pod legarami gumowych podkładek. Montaż na gruncie: w razie potrzeby zastosować stabilizowaną podsypkę z piasku lub żwiru, następnie sprawdzić wysokość i na-chylenie, przykryć agrowłókniną i zamontować belki wspierające. Tarasy wolnostojące: konieczna konsultacja z architektem lub wykonawcą, który udzieli odpowiednich informacji dostosowanych do konkretnych warunków oraz wymagań. Zamówienia w m2: w celu zamontowania desek w dowolnym ukła-dzie należy doliczyć 5-10% do powierzchni pokrycia. W razie instalacji pod kątem 45°, z narożnikami lub nieregularnymi połą-czeniami, należy doliczyć 15-20% do powierzchni pokrycia. Dla Państwa wygody: W celu wyeliminowania problemu powstawania drzazg zalecamy, aby zaraz po zakończeniu montażu zmoczyć powierzchnię wodą (lub poczekać na pierwszy deszcz), a następnie po wyschnięciu, przeszlifować deski papierem ściernym (standard Makita 9741). Pomoże to zapobiec odrywaniu się drzazg. Naturalny proces utleniania wywołany światłem ultrafioletowym będzie powodował szarzenie desek, zwane patynowaniem, zwłaszcza w pobliżu ba-senów. Można temu zapobiec stosując olejowanie powierzchni drewnianych specjalnym olejem do pielęgnacji drewna. (źródło DLH)
Zalecany rozstaw elementów konstrukcyjnych (graniaków) przy budowie tarasu dla przeciętnych obciążeń:

 
 
© 2008 Manto design & NetArch - Internet Architecture for Business
Polecamy: