Parkiety Białystok Strona główna
 PODŁOGI DREWNIANE LITE
 PODŁOGI DREWNIANE WARSTWOWE
 SCHODY DREWNIANE
 TARASY DREWNIANE
 DRZWI
 PODŁOGI WINYLOWE
 PANELE LAMINOWANE
 GRESY
 LAKIERY OLEJE KLEJE
 LISTWY

PORADY 

Posadzka cementowa jako podkład pod podłogę drewnianą, inaczej jastrych cementowy w budynku mieszkalnym.

Posadzka cementowa (jastrych cementowy) pod drewno klejone, powinna spełniać warunki:
1. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie to B15 (15 MPa) co daje ok 1,5 MPa na ścinanie wymagane dla podłóg drewnianych.
2. Tolerancja wykonania to na dł. 2 m, do 2 mm nierówności na wysokości.
3. Struktura betonu zwarta na całej grubości.
4. Minimalna grubość posadzki to 4 cm.
5. Cement użyty do wykonania jastrychu kl. I bez popiołu.
6. Kruszywo użyty do wykonania jastrychu kopane, płukane, frakcji minimum 2-8 mm.

7. Styropian pełnący funkcję akustyczną twardości minimum EPS 100.

8. Lekka, minimalna izolacja przeciwilgociowa (paroizolacja) z folii PE gr. 0,2 mm z zakładami szer. 30 cm sklejanymi taśmą.
9. Dylatacje przyścienne obwodowe szer 1 cm i pośrednie w polach pow. ok 35 mkw.
10. Dylatacje pośrednie wykonać na łączeniach drewna z gresem i w progach otworów drzwiowych. Nie wykonywać dylatacji na środku pokoju.
11. Beton po wykonaniu jastrych pielęgnować przez 10 dni poprzez polewanie wodą.

Redakcja COR

Drewno na tarasie, balkonie i w SPA, technologie firmy Sika

W ostatnich dekadach można zauważyć stale rosnące zainteresowanie montażem drewna w „trudnych warunkach”. Coraz popularniejsze stają się tarasy drewniane oraz tzw. podłogi okrętowe, montowane wokół basenów, w klubach SPA&Fitness, w domach prywatnych oraz obiektach użytkowych, takich jak: hotele, dyskoteki oraz restauracje.

Po chwilowym zachłyśnięciu się, w połowie lat 90-tych XX wieku, możliwościami oferowanymi przez tworzywa sztuczne, powracamy do natury. Ciepło, piękno i wyjątkowe wrażenia estetyczne oferowane przez podłogi drewniane znajdują coraz szerszą rzeszę amatorów na całym świecie. Naturalne drewno stało się w ostatnich latach synonimem luksusu i statusu majątkowego. Elementy drewniane możemy dostrzec np. w fasadach prestiżowych projektów architektonicznych, w otoczeniu kompleksów basenowych luksusowych hoteli, w eleganckich klubach SPA & Fitness… Aby zapewnić wyjątkowe wrażenia estetyczne nie wystarczy jednak samo drewno- musimy je jeszcze przytwierdzić do podłoża. Należy je zamontować w sposób trwały i bezpieczny, a jednocześnie wyjątkowo estetyczny. Na tym polu prym wiedzie szwajcarska firma Sika. W ofercie znajdują się kompletne systemy montażu drewna tarasowego oraz w stylu marynistycznym, oparte na wieloletnich doświadczeniach czerpanych wprost ze stoczni i inwestycji budowlanych.

System Marynistyczny Sika został przeniesiony na ląd z przemysłu okrętowego. Rozwiązania technologiczne bazują na ponad piętnastoletniej tradycji wykańczania pokładów jednostek pływających- łodzi, jachtów, statków. Sprawdzony w ekstremalnych, morskich warunkach System Marynistyczny Sika gwarantuje wyjątkowe bezpieczeństwo i trwałość!

Przed przystąpieniem do montażu podłogi drewnianej musimy upewnić się, że podłoże spełnia podstawowe wymagania wytrzymałościowe (wytrzymałość na odrywanie >1,0 N/mm2, wytrzymałość na ścinanie >1,5 N/mm2) i wilgotnościowe (do zastosowań wewnętrznych <2% wilgotności mierzonej metodą CM). Podłoże należy powierzchniowo przeszlifować i odpylić. Jeśli mamy obiekcje dotyczące jakości podkładu, lub też wilgotność jest wyższa niż normatywna, należy użyć gruntu- Sika Primer MB. Grunt na bazie żywicy epoksydowej penetruje do 5 mm w głąb podłoża, wydatnie je przy tym wzmacniając. Jednocześnie tworzy barierę przeciwwilgociową, pozwalając na montaż podłóg drewnianych na podłożach o wilgotności nawet do 4% mierzonej metodą CM!

Następnym krokiem jest dobór odpowiedniego kleju. W tym przypadku kierujemy się prostą zasadą:
-SikaBond T54FC/T52FC- do zastosowań wewnętrznych, w pomieszczeniach, gdzie wahania wilgotności nie będą drastyczne (typowe pomieszczenia mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej- sklepy, hale wystawowe, restauracje, kluby fitness itd.)
-SikaBond T8- do zastosowań zewnętrznych (balkony, tarasy) oraz wewnętrznych, gdzie spodziewane są wahania wilgotności w wyjątkowo dużym zakresie (łazienki, baseny, sauny, SPA itd.).
Kleje SikaBond, z uwagi na ogromną elastyczność (od 400 do 600% wydłużenia spoiny, w zależności od rodzaju kleju), doskonałą adhezję (możliwe jest klejenie drewna bezpośrednio na płytki ceramiczne- gres, terakotę!) oraz szybki czas pełnego wiązania (nawet do 12h, w zależności od rodzaju kleju) stanowią najlepsze rozwiązanie przy montażu podłóg w stylu marynistycznym!

Wysoka elastyczność spoiny klejów SikaBond jest szczególnie istotna w przypadku narażenia podłogi drewnianej na duży zakres zmian wilgotności powietrza. Skurcz i pęcznienie stanowią naturalną reakcję na zmianę parametrów wilgotnościowych otoczenia- jest to zmiana wymiarów liniowych i objętości drewna przy sorpcji pary wodnej z atmosfery lub wody z otoczenia i wnikaniu jej w postaci wody związanej. W praktyce przyjmuje się, że kurczenie i pęcznienie są to równe co do wielkości zjawiska odwracalne, wykazujące, w zależności od kierunku anatomicznego zróżnicowane wartości, czyli anizotropię.

Najniższą wartość wykazują zmiany liniowe w kierunku równoległym do przebiegu włókien, pośrednie wartości- zmiany w kierunku promieniowym, największe zaś- w kierunku stycznym. Dla przykładu:
całkowity skurcz drewna dębowego w kierunku wzdłuż włókien wynosi w przybliżeniu 0,4%, w kierunku promieniowym 4,0%, w kierunku stycznym 8,0%. Skurcz styczny jest dwa razy większy od skurczu w kierunku promieniowym! To właśnie anizotropia skurczu jest przyczyną paczenia się drewna. Na płaszczyznach zwróconych ku obwodowi szerokość desek zmniejsza się w czasie wysychania bardziej, niż na płaszczyznach zwróconych ku rdzeniowi. Następstwem tego jest nieckowate zniekształcenie powierzchni elementu drewnianego, zwane potocznie wyłódkowaniem.

Zmiana wymiarów liniowych przez przyklejone do podłoża drewno prowadzi do wystąpienia naprężeń ścinających, mających destrukcyjny wpływ na spoinę klejową oraz podkład. Wysoka elastyczność klejów SikaBond pozwala na równomierne rozłożenie naprężeń wywieranych przez pęczniejące lub kurczące się drewno na podłoże. Dzięki temu istnieje realna szansa na zachowanie trwałości układu drewno-klej-podkład, nawet przy drastycznych zmianach wymiarów elementów posadzki. Przy zastosowaniu klejów sztywnych pęcznienie drewna może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia podłogi w następujący sposób:
-pęknięcie i odspoinowanie drewna; w tym przypadku to element drewniany stanowi newralgiczną część układu, z racji na niższe parametry wytrzymałościowe niż spoina klejowa i podkład (gatunek, klasa i jakość drewna)
-zerwanie spoiny klejowej- kohezyjne lub adhezyjne; to klej stanowi „słabe ogniwo” układu, ma gorsze parametry wytrzymałościowe niż drewno i podkład
-oderwanie elementów posadzki wraz z podkładem- rozwarstwienie podłoża, wylewka o słabych parametrach wytrzymałościowych nie jest w stanie wytrzymać naprężeń ścinających i/lub odrywających generowanych przez „pracujące” drewno.

Elastyczne kleje SikaBond równomiernie rozkładają oraz przejmują część naprężeń wywieranych przez odkształcające się drewno na podkład. Ponadto wytrzymałość klejów SikaBond na naprężenia ścinające jest znacznie mniejsza niż ta wymagana od podkładów i wynosi 0,65-1,2 N/mm2. Dzięki temu ryzyko uszkodzenia podłoża jest minimalne. Elastyczność spoiny rzędu 600%, jaką charakteryzuje się klej SikaBond T52FC, pozwala na wydłużenie spoiny klejowej o grubości 1mm nawet do 6mm! Dzięki temu spoina klejowa nie zostanie zerwana nawet w krytycznych warunkach wilgotnościowych, jakim zostanie poddane drewno. Po unormowaniu się warunków wilgotnościowych drewno skurczy się, wracając do pierwotnych rozmiarów- podłoga ocaleje!

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem Systemu Marynistycznego Sika, jest elastyczny uszczelniacz, aplikowany w szczeliny pozostawione pomiędzy elementami drewnianymi podłogi. Szerokość szczelin jest ściśle powiązana z wymiarami liniowymi deszczółek/desek oraz gatunkiem drewna, z jakiego są wykonane. Do zastosowań zewnętrznych najlepszym gatunkiem zdaje się być Teak, z racji na wyjątkowo niskie wartości skurczu i pęcznienia liniowego, dużą zawartość olejków, które stanowią naturalny impregnat, zabezpieczający drewno wnikaniem wody oraz wysoką odporność na zgniliznę. Przykładowo, dla elementu wykonanego z drewna teakowego o szerokości 100 mm Sika zaleca zastosowanie szczelin o szerokości 10 i głębokości 8 mm. Szczeliny wypełnione elastycznym uszczelniaczem, oprócz walorów estetycznych, pełnią niezwykle istotną funkcję- pozwalają na zmianę wymiarów liniowych poszczególnych elementów podłogi bez ryzyka uszkodzenia całości układu. W praktyce bowiem, każda drewniana deska będzie „pracowała” w innym zakresie- jest to związane z różną szerokością i kształtem przyrostów rocznych; zróżnicowanym udziałem bielu i twardzieli; występowaniem wad budowy drewna, jak: sęki, zawoje, skręt włókien; etc.. Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy elementach o dużych wymiarach, takich jak deski i dyle. Użycie spoiny o wysokiej elastyczności i trwałości pozwala na indywidualną pracę każdego z elementów podłogi, jednocześnie zaś zabezpiecza szczeliny pomiędzy nimi. Doskonałym rozwiązaniem w przypadku zastosowań wewnętrznych jest uniwersalny Sikaflex 11FC- produkt charakteryzujący się doskonałą adhezją do powierzchni porowatych (drewno, beton) i nie porowatych (metal, ceramika), elastycznością 600% oraz odpornością na wodę, wodę morską, wodę wapienną, rozcieńczone ługi itp.. Do zastosowań zewnętrznych, ew. do uszczelniania powierzchni narażonych na stały kontakt z wodą (baseny, sauny, SPA) Sika zaleca stosowanie Sikaflex T6- jest to produkt, przy projektowaniu którego wykorzystano doświadczenia z przemysłu okrętowego. T6 jest uszczelniaczem przeznaczonym do pracy z drewnem, w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Odporność na wodę morska, promieniowanie UV, elastyczność rzędu 600% oraz możliwość szlifowania (po 7 dniach od momentu aplikacji, granulacją nie większą niż 80) czynią z niego idealne narzędzie do wykorzystania przy montażu podłóg w stylu marynistycznym. Zakres temperatur, w jakich może być użytkowany (od -40ºC do +90ºC), sprawia, iż nie straszne są mu ani skandynawskie mrozy, ani śródziemnomorskie upały. Przy uszczelnianiu szczelin należy także pamiętać o uprzednim zagruntowaniu krawędzi bocznych elementów drewnianych przy użyciu gruntu Sika Primer 3N ( w przypadku montażu podłogi marynistycznej na zewnątrz gruntujemy także powierzchnię spodnią). Gruntowanie pełni dwojaką funkcję- zwiększa adhezję Sikaflexu do podłoża, jednocześnie impregnuje drewno, zabezpieczając przed penetracja przez wodę. Istotne jest to, iż elastyczność materiału maleje wprost proporcjonalnie do wzrostu jego przekroju- im cieńszą spoinę Sikaflexu zastosujemy, tym będzie ona bardziej elastyczna- oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. W praktyce nie uszczelniamy więc całego przekroju szczeliny, w zależności od wymiarów elementów drewnianych dobieramy odpowiednią grubość spoiny. Część krawędzi bocznej pozostaje więc podatna na działanie wody, która może wniknąć w szczelinę i spenetrować deskę. Sika Primer 3N zabezpiecza boczne powierzchnie drewna przed działaniem wilgoci.

Już po 7 dniach od uszczelnienia podłogi możemy przystąpić do obróbki mechanicznej, przy użyciu środków ściernych o granulacji max. 80.

Ostatnią czynnością jest zabezpieczenie powierzchni podłogi- w tym celu Sika zaleca użycie wysokogatunkowego oleju: Sikagard Teak-Oil. W przypadku posadzek wykonanych w stylu marynistycznym, szczególnie narażonych na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie wilgoci olej jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem- wnika w strukturę drewna głębiej niż lakier, lepiej je impregnując, jednocześnie wypiera wodę wolną z przestrzeni międzykomórkowych, blokując dostęp wilgoci. Użycie sztywnego lakieru stanowi ponadto dodatkowe ryzyko- drewno, kurcząc się i pęczniejąc pod wpływem zmian wilgotności może doprowadzić do pęknięć w strukturze powierzchniowej lakieru, co w rezultacie doprowadzi do odsłonięcia surowego materiału posadzkowego i umożliwi jego penetrację przez wilgoć. Olej zapewnia poza tym uzyskanie wyjątkowych walorów estetycznych, podkreślenie naturalnych barw i struktury drewna.

Systemy parkieciarskie Sika wyróżniają się na rynku innowacyjnością oraz niezawodnością. Wszystkie technologie są wnikliwie testowane i analizowane w szwajcarskich, niemieckich i kanadyjskich laboratoriach, posiadamy prestiżowe referencje z całego świata. Nasze rozwiązania systemowe znajdują zastosowanie w ponad 70 krajach już od ponad stu lat! Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować Państwu tylko sprawdzone i solidne produkty oraz systemy, należące do najlepszych w swojej branży!

Krzysztof Szulim
Wood Floor Bonding Product Manager

Montaż desek tarasowych

Narzędzia niezbędne przy montażu: wiertarka, wkrętak/wkrę-tarka, piła ręczna, szlifierka taśmowa, pasy dociskowe, kątownik, zacisk stolarski, kreda traserska. Montaż na podłożu betonowym lub posadzce: belki wspierające należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji. Zalecamy takie umieszczenie belek, by układały się prostopadle do kierunku spływu wody. W celu umożliwienia odpro-wadzenia wody, zaleca się umieszczenie pod legarami gumowych podkładek. Montaż na gruncie: w razie potrzeby zastosować stabilizowaną podsypkę z piasku lub żwiru, następnie sprawdzić wysokość i na-chylenie, przykryć agrowłókniną i zamontować belki wspierające. Tarasy wolnostojące: konieczna konsultacja z architektem lub wykonawcą, który udzieli odpowiednich informacji dostosowanych do konkretnych warunków oraz wymagań. Zamówienia w m2: w celu zamontowania desek w dowolnym ukła-dzie należy doliczyć 5-10% do powierzchni pokrycia. W razie instalacji pod kątem 45°, z narożnikami lub nieregularnymi połą-czeniami, należy doliczyć 15-20% do powierzchni pokrycia. Dla Państwa wygody: W celu wyeliminowania problemu powstawania drzazg zalecamy, aby zaraz po zakończeniu montażu zmoczyć powierzchnię wodą (lub poczekać na pierwszy deszcz), a następnie po wyschnięciu, przeszlifować deski papierem ściernym (standard Makita 9741). Pomoże to zapobiec odrywaniu się drzazg. Naturalny proces utleniania wywołany światłem ultrafioletowym będzie powodował szarzenie desek, zwane patynowaniem, zwłaszcza w pobliżu ba-senów. Można temu zapobiec stosując olejowanie powierzchni drewnianych specjalnym olejem do pielęgnacji drewna. (źródło DLH)

Wall&Deco- krótka instrukcja montażu systemu WET - łazienka czy kuchnia - jakie to proste


1) Przygotowanie podłoża

Sprawdzić czy podłoże jest suche i zabezpieczone. Usunąć kurz i inne zanieczyszczenia za pomocą szczotki. Uszczelnić dziury i pęknięcia odpowiednimi wypełniaczami. Uszczelnić połączenia odpowiednimi uszczelniaczami.

2) Nakładanie i utwardzanie

Wymieszać/rozrobić odpowiednio klej OUT SYSTEM01 ( znajduje się w komplecie przy zakupie tapety), aż stanie się miękki i jednolity. Nałożyć klej gładko na powierzchnię, stosując wałek z krótkim włosiem. Nakładać klej na odcinkach nie większych niż 5-7 m2 za jednym razem.

3) SYSTEM02

Przed przystąpieniem do nałożenia OUT SYSTEM02 sprawdzić czy tapeta jest idealnie wyrównana i że wzór jest ciągły. Przycisnąć tapetę plastikową szpatułką dla zapewnienia optymalnej przyczepności. Za pomocą wilgotnej gąbki natychmiast usunąć nadmiar kleju. Gdy tapeta wyschnie – przyciąć naddatki nożykiem.

 

4) Wykończenie chroniące przed wilgotnym środowiskiem.

Do zastosowania OUT SYSTEM 03 WET użyć wałka do malowania o krótkim 25cm włosiu. Wymieszać dwie części ( A   B ) do uzyskania gładkiej konsystencji. Dwie warstwy 03WET ( A   B ) stosuje się w odstępie 4 godzin. Czas wymagany do dokładnego wyschnięcia 03WET (A   B ) to 24 godziny. Po tym czasie może być zastosowana warstwa 03WET ( C ). Nakładać za pomocą wałka o krótkim 25cm włosiu. Ponieważ 03WET ( C ) utwardzany wilgocią, jego czas suszenia zależy od warunków pogodowych i wilgotności. W normalnych warunkach pełne wyschnięcie następuje po 48 godzinach.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy w gotowości do udzielenia wam wszelkiej pomocy.

Redakcja COR

MONTAŻ DREWNA LITEGO NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM 

 artykuł ukazał się w nr 4/72/2013 Profesjonalnego Parkietu.


© 2008 Manto design & NetArch - Internet Architecture for Business
Polecamy: